Δελτίο Τύπου

Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας δημιούργησαν σύνδεσμο

Με όραμα την καλλιέργεια και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και την εκπροσώπηση του κλάδου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον, ιδρύθηκε στις 10/3/2011 ο Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.)

 

Ο Σύνδεσμος σκοπεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών του με ομοειδείς επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο τη θετική συμβολή στην πορεία της χώρας προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, καθώς επίσης και την παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τις επιχειρήσεις του σε επιστημονικό, τεχνικό και οικονομικό πεδίο.

 

Στον ΣΤΕΔΕ, που φέρει και την διεθνή επωνυμία Technology Business Association of Western Greece (TBAWeG), συμμετέχουν σήμερα 21 επιχειρήσεις και φορείς ως τακτικά και συνδεδεμένα μέλη

 

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων μερικών επιχειρήσεων - μελών του Συνδέσμου και συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων τόσο σε Εθνικό (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, κ.λπ.) όσο και σε Ευρωπαϊκό καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, συμφωνήθηκε από όλους να ενταθεί η προσπάθεια για την προσέλκυση και συμμετοχή και νέων μελών.

Posted on 18/04/2011 by